Author:
• Saturday, March 28th, 2015

ข้าว พริก และเกลือ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอาหารไทย “พริก” ถูกจัดให้เป็นพืชวัฒนธรรมอีกชนิดของคนไทยที่มีการใช้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการบริโภค ในรูปของเครื่องเทศสำหรับปรุงแต่ง รสชาติ กลิ่นและ สี ใช้เป็นพืชสมุนไพร และใช้ในพิธีกรรมต่างๆ นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการสกัดสารเผ็ดที่เรียกว่า แคปไซซิน (capsaicin) ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา มาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพ เช่น กระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหาร กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต บำรุงหัวใจ บรรเทาอาการปวดเมื่อย ฉีดพ่นรักษาอาการโรคไซนัส รวมทั้งใช้เพื่อควบคุมน้ำหนัก นอกจากนี้ยังได้นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นใช้แทนแก๊สน้ำตาเพื่อปราบจลาจลและใช้เคลือบสายไฟและสายไฟเบอร์ออปติกส์ต่างๆ เพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ เนื่องจากพริกเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารและยา มีสี รสชาติที่ไม่อาจใช้ผลผลิตจากพืชอื่น ๆ ทดแทนได้ จึงทำให้พริกเป็นพืชผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ในด้านการผลิตนั้นมีการเพาะปลูกมานานควบคู่กับชาติไทย เริ่มจากปลูกพริกในลักษณะสวนครัวหลังบ้านและต่อมาได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพริกเพื่อการค้า เพื่อผลิตพริกสดและพริกแห้ง สำหรับใช้ในการบริโภคและส่งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งยังมีการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อการส่งออกด้วย

ตลาดพริกที่สำคัญในประเทศ แบ่งออกเป็นภูมิภาค โดยตลาดพริกที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ตลาดพริกในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และขอนแก่น ภาคเหนือ คือ ตลาดพริกในจังหวัดเพชรบูรณ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัย และพิจิตร ส่วนตลาดพริกที่สำคัญในภาคใต้ คือ ตลาดพริกที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ตลาดพริกสดและพริกแห้งที่ใหญ่ที่สุดคือ ตลาดสี่มุมเมืองรังสิต ตลาดไท และปากคลองตลาด โดยเป็นแหล่งใหญ่ที่รวบรวมพริกจากทุกภาคของประเทศและกระจายต่อไปทั่วทุกจังหวัด ตลอดจนส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย

ผลผลิตพริกสด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะออกสู่ตลาด 2 ช่วง ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม และเดือนตุลาคม – ธันวาคม ส่วนในภาคเหนือผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม สำหรับพริกแห้งผลผลิตจะกระจายออกสู่ตลาดตลอดทั้งปีเพราะสามารถเก็บรักษาได้ ราคาพริกแห้งจะมีเสถียรภาพมากกว่าราคาพริกสดค่อนข้างมาก

จากการศึกษาพบว่าปัญหาสำคัญของการผลิตพริก คือเรื่องของโรคและแมลง เมื่อเกิดการระบาดของโรคหรือแมลงขึ้นก็จะทำให้เกิดความเสียหายในการผลิตเป็นอย่างมาก สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงคือ ระบบการปลูกยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นการปลูกที่พึ่งพาธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการผลิตได้ อีกทั้งเกษตรกรผู้ผลิตยังมีอายุมาก อาศัยประสบการณ์การผลิตพริกที่ทำกันมาแต่ดั้งเดิม จึงทำให้ระบบการปลูกไม่แตกต่างจากอดีตมากนัก เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงควรให้ความรู้ในเรื่องระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยอาจจัดทำในลักษณะของการรวมกลุ่มผลิต และมีผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานสินค้าให้คำแนะนำและรับรองมาตรฐาน ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เรื่องเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเมล็ดไว้ใช้เอง แต่ขาดความรู้เรื่องการคัดพันธุ์ จึงทำให้พันธุ์เสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะมีบริษัทเอกชนผลิตเมล็ดพันธุ์พริกเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรแล้วก็ตามแต่เมล็ดพันธุ์พริกที่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรจำนวนมาก คือ พริกพันธุ์ยอดสนยังไม่มีการผลิต จึงควรต้องพัฒนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวเพื่อสนองความต้องการของเกษตรกร

Category: สินค้าและบริการ  | Tags:  | Comments off
Author:
• Monday, February 23rd, 2015

1

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการออกแบบห้องครัวนั้น ก็คือฟังก์ชั่นการใช้งาน ควรดูว่าฟังก์ชั่นการใช้งานครบถ้วนถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการผู้ใช้งานหรือไม่ แล้วจากนั้นจึงค่อยคำนึงถึงการตกแต่งให้สวยงามตามมาห้องครัวเป็นห้องที่ควรมีแสงธรรมชาติเข้าถึงได้ โดยออกแบบให้มีหน้าต่างสำหรับระบายอากาศและกลิ่น แต่หากห้องครัวของบ้านไม่สามารถมีหน้าต่างได้ ก็อาจใช้วิธีเจาะสกายไลท์บนฝ้าเพดาน แล้วติดกระเบื้องใสให้แสงส่องผ่านลงมาห้องครัวก็จะสว่างดูน่าใช้งานการเลือกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวรวมไปถึง Fitting และ Hardware ต่าง ๆ ควรเลือกโดยคำนึงถึงการทำความสะอาดที่ต้องง่ายและมีความแข็งแรงทนทาน เพราะห้องครัวมีการใช้งานอย่างหนักทุกวัน ไม่สมควรที่จะต้องซ่อมแซมบ่อย ๆ ท็อปเคาน์เตอร์ควรเป็นวัสดุหินแกรนิต หินเทียม กระเบื้อง หรือสเตนเลส เนื่องจากมีความแข็งแรงและดูแลรักษาได้ง่าย ไม่ควรใช้หินอ่อน เพราะจะมีปฏิกิริยากับกาแฟและเครื่องปรุงอาหารบางอย่าง นอกจากนั้นท็อปเคาน์เตอร์ไม่ควรมีรอยต่อหรือร่อง เพราะจะทำให้เศษอาหารตกลงไปในร่อง ทำความสะอาดได้ยาก

ตำแหน่งของห้องครัวควรเชื่อมต่อกับห้องรับประทานอาหารได้สะดวก หากห้องครัวแยกออกไปจากตัวบ้านก็ควรออกแบบทางเดินที่มีหลังคากันฝนตลอดทางหลีกเลี่ยงการใช้ไม้ในห้องครัว เนื่องจากดูแลรักษายากและไม่ทนไฟครัวที่มีขนาดเล็กควรเลือกใช้บานเลื่อนสำหรับตู้เก็บของเพื่อประหยัดพื้นที่ และออกแบบตู้เก็บของให้สูงชนฝ้า เพื่อจะได้ใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการออกแบบที่เก็บของในห้องครัวสมัยใหม่มักมี Hardware สำหรับเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่จานชาม เครื่องปรุง วัตถุดิบ ให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ เราควรคิดว่าของที่เราต้องการใช้ที่จะเก็บในห้องครัวมีอะไรบ้าง แล้วจึงลงมือเลือก Hardware หรือ Fitting ตู้เก็บของเหล่านั้นตามความต้องการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง ๆ

ผนังหลังเตาควรกรุด้วยกระเบื้องหรือวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากมักจะมีน้ำมันหรือเศษอาหารกระเด็นมาโดนบริเวณนี้ในเวลาทำอาหารอยู่บ่อย ๆ งานระบบของห้องครัวก็เป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ ห้องครัวจะมีการใช้งานที่สมบูรณ์แบบก็ต้องมีระบบน้ำดี น้ำทิ้ง ระบบดูดควัน ระบบไฟฟ้า ที่มีการออกแบบมาเป็นอย่างดี ท่อต่าง ๆ จะต้องไม่กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคที่เหม็นอับของห้องครัว อย่างที่บอกไว้แต่แรก ครัวก็เหมือนกับระบบภายในของบ้าน หากได้รับการออกแบบที่ดีมีความเหมาะสมและสวยงาม บ้านทั้งหลังก็น่าอยู่ ยิ่งเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปห้องครัวก็มีบทบาทเพิ่มขึ้น และหลากหลายกว่าเดิมหลายเท่า ห้องครัวจากที่มีไว้ทำอาหารเพียงอย่างเดียว กลายเป็นห้องที่มีกิจกรรมอื่น ๆ มารวมอยู่ด้วย บ้านจึงไม่มีคำว่าหน้าบ้านรับแขกและหลังบ้านทำครัวอีกต่อไป เพราะความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ทุกจุดในบ้านอย่างแท้จริง

Author:
• Thursday, January 29th, 2015

23

อีไอซี ได้ชี้ให้เห็นถึงความน่าสนใจและโอกาสของธุรกิจประกันชีวิตที่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตสดใสต่อเนื่อง สอดรับกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและกำลังซื้อของคนไทยที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับในฉบับนี้ เราจะมาจับตาดูอีกหนึ่งเทรนด์ธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีความน่าสนใจและโดดเด่นไม่แพ้กัน และยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศนับล้านล้านบาทต่อปีอีกด้วย  แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึง อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อม และมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกค่อนข้างสูง … คำถามที่น่าสนใจคือ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน segment ไหนที่กำลังมาแรงและมีศักยภาพการเติบโตที่น่าจับตามองมากเป็นพิเศษในยุคนี้ ซึ่งเราจะมาค้นหาคำตอบร่วมกันต่อจากนี้

Ready meal หรือ อาหารพร้อมรับประทาน คือ โมเดลธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อจำกัดในด้านเวลาและความสะดวกสบาย ได้กลายเป็นโจทย์ใหญ่และเงื่อนไขสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไปแล้ว…อาหารพร้อมรับประทาน หรืออาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง จึงกลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในยุคที่ทุกคนต่างใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบไปโดยปริยาย ยิ่งไปกว่านั้น ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ยังนิยมอยู่อาศัย ตามคอนโดมิเนียมในย่านใจกลางเมืองหรือใกล้ที่ทำงานมากขึ้น ซึ่งอาจไม่มีสถานที่ที่สะดวกสำหรับทำอาหาร หรือแม้แต่ต้องตื่นเช้า-กลับดึกมากขึ้น ดังนั้น โอกาสในการปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้านจึงเป็นไปได้น้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้น การที่ทั้งสามีและภรรยาต้องทำงานนอกบ้านกันทั้งคู่ รวมทั้งขนาดครอบครัวที่มีแนวโน้มเล็กลง คืออีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลให้สินค้าในกลุ่มอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทานได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าปัจจุบันขนาดครอบครัวในเอเชียลดลงจาก 4.3 คนต่อครัวเรือน ในช่วงระหว่างปี 1995-2000 เหลือเพียง 3.8 คนต่อครัวเรือน ในช่วงระหว่างปี 2000-2010 และมีแนวโน้มเล็กลงเรื่อยๆ ในอนาคต

ปัจจุบันวัฒนธรรมการกินอาหารกล่อง อาหารแช่แข็งที่สามารถเข้าไมโครเวฟรับประทานได้ทันที เริ่มเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากขึ้น ต่างจากก่อนหน้านี้ที่หลายคนยังมีความกังวลว่า การรับประทานอาหารที่ผ่านการอุ่นร้อนจากไมโครเวฟอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว การรับประทานอาหารจากไมโครเวฟอย่างถูกวิธีไม่ได้มีอันตรายแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในทางการแพทย์ก็ยังมีการนำคลื่นไมโครเวฟมาใช้ในการรักษาคนไข้เช่นเดียวกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าประเด็นดังกล่าวนี้ คือ ตัวแปรหลักที่ช่วยผลักดันให้ตลาดอาหารแช่แข็ง หรืออาหารพร้อมรับประทานได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

Author:
• Saturday, December 13th, 2014

สิ่งที่ทำให้ห้องครัวสวยและดูใหม่อยู่เสมอก็คือ การต้องหมั่นเช็ดถูและทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเป็นประจำทุกวัน เพราะอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างสูง หากปล่อยทิ้งคราบสกปรกไว้นานๆ ย่อมส่งผลต่อความงามของห้องครัว การดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในครัวให้ดูดี จึงเป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจใส่อยู่เสมอ

(1) เครื่องขัดอเนกประสงค์ ออกแบบมาเพื่อประหยัดแรงในการขัดถูในที่แห้งหรือบริเวณเปียกชื้น เช่น เคาน์เตอร์ท็อป อ่างล้างจาน ฯลฯ ทำงานด้วยแบตเตอรี่ระบบ”VersaPak” ขนาด 3.6 โวลต์ที่เปลี่ยนได้ภายในตัวเครื่อง นอกจากนี้ตัวเครื่องยังป้องกันน้ำได้แม้ต้องทำความสะอาดอยู่ใต้น้ำ เครื่องขัดอเนกประสงค์รุ่นนี้มาพร้อมกับหัวแปรงขัดหลายประเภทเพื่อทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุม อาทิ หัวแปรงขัดพื้น หัวแปรงขัดร่องยาแนว เป็นต้น

(2) เครื่องดูดฝุ่นมือถือ ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 9.6 โวลต์ในการทำความสะอาดทุกซอกมุมภายในบ้าน เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตนเอง รวมถึงผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย และคำนึงถึงเรื่องสุขอนามัยที่ดีภายในบ้าน

(3) ผ้าใยไมโครไฟเบอร์ Magic Cloth เป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวซึ่งไม่ทำให้เกิดริ้วรอยขนแมวหรือรอยด่างกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเช็ดแห้งหรือเช็ดหมาด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเส้นใยของ Magic Cloth มีรูปทรงแบนและกว้างแบบริบบิ้น จึงดักเก็บคราบไขมัน ฝุ่น และเศษสิ่งสกปรก รวมทั้งจะดูดซับน้ำและน้ำมันจากพื้นผิวได้ดี (สิ่งสกปรกต่างๆจะถูกดักเก็บซ่อนไว้ภายในเส้นใยและช่องว่างระหว่างของกลุ่มเส้นใย) ไม่ตกค้างอยู่บนพื้นผิว

(4) ผ้าฟองน้ำอเนกประสงค์ Sponge Cloth เป็นผ้าฟองน้ำเซลลูโลสที่ทำมาจากเยื่อไม้ธรรมชาติ เนื้อฟองน้ำนุ่มเหนียว สามารถดูดซับน้ำได้ประมาณ 10 เท่าของน้ำหนัก จึงเช็ดคราบน้ำได้แห้งสนิทและปราศจากกลิ่นอับชื้น เหมาะสำหรับใช้งานในครัวและห้องน้ำ อาทิ กวาดเศษอาหาร คราบน้ำบริเวณอ่างล้างจาน หรือเคาน์เตอร์ท็อป เป็นต้น สามารถซักหรือต้มในน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาดได้เหมือนผ้าทั่วๆไป โดยบีบน้ำให้แห้งและนำไปวางในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

หมายเหตุ : ในสภาพธรรมชาติของฟองน้ำเซลลูโลสขณะที่แห้งสนิท เนื้อฟองน้ำจะดูเหมือนเยื่อไม้ที่ปราศจากน้ำ จึงมีสภาพแห้งกรอบ แต่ฟองน้ำเซลลูโลสจะกลับสู่สภาพนุ่มเหมือนเดิม เมื่อดูดซับน้ำขณะใช้งาน

(5) ผ้าเช็ดเก็บฝุ่น สก๊อตช์-ไบรต์ ทำจากโพลีพรอพีลีน ทนทานไม่ขาดง่าย เส้นใยถูกออกแบบให้สามารถเช็ดและเก็บฝุ่น รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กต่างๆ โดยฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายหรือร่วงหล่น จึงเหมาะกับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีราคาสูงหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการดูแลปกป้องเป็นพิเศษ แต่ไม่สามารถซักความความสะอาดได้เหมือนกับผ้าฟองน้ำอเนกประสงค์ ดังนั้นอายุการใช้งานจึงขึ้นอยู่กับปริมาณฝุ่นที่กำจัดออกไปนั่นเอง

(6) ไม้ม็อบเช็ดเก็บฝุ่น Clean House Delight
เป็นไม้ม็อบเช็ดเก็บฝุ่นด้วยผ้าระบบเส้นใยตรงที่ช่วยให้ฝุ่นละออง เส้นผมหรือขนของสัตว์เลี้ยงเกาะยึดกับเส้นใยได้ดีเป็นพิเศษ สามารถใช้ได้ทั้งแบบแห้ง(แทนไม้กวาด)และแบบเปียกเพื่อขัดเงาพื้น และใช้ร่วมกับน้ำมันเช็ดฝุ่นได้นาน 1-2 เดือน โดยไม่ต้องใส่น้ำมันอีกจนกว่าจะนำผ้าม็อบไปซัก จึงช่วยประหยัดน้ำ นอกจากนี้ด้ามจับยังปรับให้สั้นยาวได้ เหมาะกับพื้นที่มีผิวเรียบ อาทิ หินอ่อน ไม้ปาร์เก้ กระเบื้องยาง เป็นต้น

(7) ไม้ถูพื้น Magic Mop เป็นไม้ถูพื้นที่ทำมาจากเส้นใยสังเคราะห์คุณภาพสูง มีขนาด 28X14X150 เซนติเมตร พื้นผิวชั้นนอกที่มีลวดลายเป็นชั้นทนแรงเช็ดถูและการเปื่อยยุ่ย ส่วนชั้นในทำหน้าที่ดูดซับน้ำ โดยมีส่วนประกอบที่ช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อของแบคทีเรีย สามารถขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกบนพื้นผิวต่างๆได้ดี ไม่ว่าจะเป็นเซรามิกหรือไม้ปาร์เก้

(8) แปรงล้างจานพร้อมปุ่มปั๊ม ช่วยให้การทำความสะอาดจานชามและเครื่องครัวต่างๆเป็นเรื่องง่ายและประหยัดแรง โดยสามารถทำความสะอาดได้ในขั้นตอนเดียว เพียงเปิดฝาจุกที่ท้ายด้ามและเติมน้ำยาล้างจานให้เต็ม จากนั้นออกแรงกด”ปุ่มปั๊ม”เล็กน้อยเพื่อเร่งการจ่ายน้ำยา นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนหัวแปรงให้เหมาะกับอุปกรณ์เครื่องครัวที่เราต้องการทำความสะอาดได้ด้วย อาทิ แผ่นในขัดสีเขียวสำหรับทำความสะอาดภาชนะทั่วไป แผ่นใยขัดสีฟ้าสำหรับทำความสะอาดภาชนะเคลือบ เป็นต้น

Author:
• Saturday, November 22nd, 2014

เรื่องการดูแลรักษาและการทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนที่จะกล่าวถึงในวันนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการอยู่อย่างเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม อย่างที่รู้กันไปคร่าว ๆ ในบทความก่อน ๆ ว่า เราควรจะรู้จักเลือกสิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นวัสดุอาคารบ้านเรือนของเราให้เหมาะสม และไม่เป็นการทำลายสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ แต่หลังจากนั้นล่ะ เราควรจะดูแลบ้านเรือนกันได้อย่างไรบ้าง

สิ่งที่เราคุ้นเคยและทำกันอยู่เป็นประจำก็คือ การรักษาและทำความสะอาด ซึ่งการทำความสะอาดนี่เองที่มีส่วนสำคัญที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเรามักจะคุ้นเคยกับการเลือกใช้น้ำยาสารเคมีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการทำความสะอาดพื้น ผนัง กระจก ห้องน้ำ ครัว เคาน์ เตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน เพื่อการกำจัดความสกปรกและเชื้อโรคต่าง ๆ ไม่ให้หลงเหลืออยู่ แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยและเลือกใช้กันนั้น มีสิ่งที่เราไม่เคยทราบ คือ มันมักทำให้มีสิ่งตกตะกอนทั้งในอากาศและตามแหล่งอับต่าง ๆ ที่หลงเหลืออยู่ก็คือสารเคมีที่เป็นพิษจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เหมือนกับเป็นการนำเอาสารที่เป็นพิษมาให้กับตัวเรา กับผู้คนภายในบ้าน และสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ก็ควรเลือกที่ไม่มีพิษ สลายกลืนไปกับธรรมชาติได้ และผลิตจากแหล่งที่สามารถผลิตใหม่โดยง่าย แต่ในปัจจุบันต้องเลือกให้ดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ ที่เรียกว่ากรีน คลีนนิ่ง ธรรมชาติ ฯลฯ ต้องดูว่าส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและตัวเราจริงหรือไม่ หรือเป็นแค่การชวนเชื่อ

มีตัวอย่างของสารเคมีและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น น้ำส้มสายชู มีกรดเอซิติก 5% สามารถเป็นยาฆ่าเชื้อโรคอย่างอ่อน ๆ ได้ สามารถกำจัดไขมัน ขจัดกลิ่น คราบรอยเปื้อนต่าง ๆ

การเลือกใช้เบกกิ้งโซดา ที่สามารถกำจัดกลิ่นได้ดี และเห็นผลได้จากการใช้กำจัดกลิ่นภายในตู้เย็น หรือกำจัดกลิ่นจากพรม สามารถนำมาขัดถูทำความสะอาด ทำให้เกิดความมันวาวได้ดี และยังช่วยทำให้ผ้านุ่มเมื่อใช้ผสมในการซักล้าง

การใช้สบู่บริสุทธิ์ที่ผลิตจากสาร ธรรมชาติ สามารถใช้ทำความสะอาดในบ้าน ใช้เป็นน้ำยาซักผ้า เป็นสารที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพได้อย่างไม่เป็นพิษภัยต่อธรรมชาติ

รวมไปถึงการเลือกใช้ผ้าทำความ สะอาดแทนการใช้ฟองน้ำ หรือแทนการใช้กระดาษม้วนทำความสะอาด และทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นการดูแลรักษาอาคารบ้านเรือน และก้าวเข้าสู่การทำให้บ้านเมืองเป็นสีเขียวโดยเริ่มได้อย่างง่าย ๆ